Undervisning / Kurser

Undervisningen finder sted på Spangkæret 12, 9800 Hjørring.

Der er fire moduler tilknyttet hele ALKALÆR-kurset. Hvert modul tager “normalt” 10 lektioner, alle lektioner er af 45 minutters varighed. En lektion om ugen, da kontinuitet og sammenhæng i undervisningen giver de bedste resultater.

Selvfølgelig kan der opstå uforudsete hændelser som f. eks. sygdom, dette finder vi løsninger på. Afbud p.g.a. sygdom meldes senest to timer før undervisningen skulle være påbegyndt. For sent afbud eller udeblivelse takseres som en undervisningslektion (kr. 450,-).

Barnet, og den deltagende forælder, må påregne 30 minutters arbejde/lektier med ALKALÆR hver dag.

Lektier

Barnet, og den deltagende forælder, må påregne 30 minutters arbejde/lektier med ALKALÆR hver dag. Hvis ikke der arbejdes koncentreret hjemme hver dag, vil det ikke være muligt at nå modulerne på 10 lektioner. Yderelige timer afregnes til kr. 450,- pr. lektion.