ALKALÆR modul 4 - Drilleord 3

odul 4 er en naturlig forlængelse af modul 3. Der er fokus på læseforståelse og vokalrækker. Måske har eleven stiftet bekendtskab med vokaltrappen, men ALKALÆRS vokalrækker giver mening og overblik på en ny og sjovere måde. Der er grundig gennemgang af disse og grundig oplæring i rækkerne giver stor udvikling både i læsning og stavning. Som på modul 3 er det meget vigtigt, at der frilæses rigtig meget ved siden af arbejdes med ALKALÆR, så læsningen automatiseres.

På billedet ses mappe til modul 4 Drilleord 3.

Til dette modul er der ingen små bøger, da eleven her selv skal vælge passende frilæsningsbøger.

På billedet ses de medaljer, som hvert modul afsluttes med.