Alkalær - modul 3

ALKALÆR modul 3 – Drilleord 2

På modul 3 arbejdes der med konsonantskift, orddeling, stumme bogstaver og ordforståelse. På dette modul er der ingen specifikke bøger tilknyttet, men der skal stadig læses rigtig meget. Det er vigtigt, at de bøger, eleven læser i, er af passende sværhedsgrad, og at eleven finder dem interessante. Det skal være sjovt og dejligt at læse.

På billedet ses mappen Drilleord 2, der hører til modulet. Bogen “Forstå hvad du læser” er en grundig vejledning i, hvordan man lærer at bruge en ordbog.